Namnbrickor – Spelar det någon roll?

En del arbeten kräver namnskyltar på bröstet, medan andra bestämt avstår. Det är inte konstigt alls eftersom det ibland är minst sagt nödvändigt och ibland inte alls behövs. De arbeten där namnskyltar på de anställda är användbart är ofta yrken där de anställda träffar mycket människor och framförallt okända människor. Hur namnskyltarna är formade, vilka färger de har och vad som står på dem är viktiga detaljer.

Ett exempel på en bransch där namnskyltar är ett måste är vården. De som arbetar på ett sjukhus kommer ständigt i kontakt med nya människor. Varje dag är det personer som kommer in och behöver hjälp med olika saker vilket gör att deras namnskyltar är viktiga. På namnskyltarna står deras namn, och namnet är viktigt för att skapa förtroende. En person som är på ett sjukhus är oerhört sårbar och om de vet om namnet på sjukhuspersonalen så sänks oron. Det är inte bara namnet som står på namnskyltarna utan även yrkestiteln. Det är viktigt för de sjuka och deras nära att veta vad för slags yrkestitel alla anställda som rör sig kring dem har. Vem som är läkare, vem som är sjukskötare och vem som arbetar som receptionist. Detta är ett klassiskt exempel på en arbetsplats där namnskyltar har en viktig och självklar roll.

Arbetar du som säljare eller liknande på en konferens för ditt företag kommer du förmodligen också att ha en namnskylt på ditt bröst. För det första så är det smart eftersom den du börjar prata med då direkt förstår att du arbetar där och inte är en privatperson som vill inleda samtal. Men här har också förtroendet en stor roll. Oavsett om den potentiella kunden vet om det eller ej så har dennes information om ditt namn en fördel för dig. Chanserna ökar att ert samtal blir längre vilket i sig ökar chanserna för framtida affärer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *