Om psykisk ohälsa

Varför mår vi unga så satans dåligt? Det känns som vi försöker skylla vårt dåliga mående på allt: Sociala medier, högre krav i skolan, dåliga ideal, att det är fint att “bränna ut sig”. Jag tror tyvärr att många av dessa faktorer tillsammans bidrar till ångest och depression.

Tyvärr så finns det en gammal bild av psykisk ohälsa – att man har självskadebeteende, ätstörningar eller självmordstankar. Det finns absolut, men det är inte så för alla. Många döljer sina riktiga känslor väldigt väl. Därför är det viktigt att prata om det tror jag. Jag hedrar Therese Lindgren för det arbete hon gör exempelvis, men också aldrig ensam som är en organisation som belyser ämnet. Vi måste normalisera för att skydda oss från psykisk ohälsa, hålla varandra bakom ryggen och hjälpa varandra.

Känner du någon som mår dåligt så är det bästa du kan göra att bara lyssna och finnas där för hen. Tveka inte på om du ska höra av dig eller prata om det. Det är viktigt att veta att det finns någon där för en.

aldrig ensam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *