arv

När arvet fördelas

Vi är många som måste förhålla oss till ett arv någon gång i livet. När någon dör så kommer dennes egendom, kapital och skulder att på olika sätt föras vidare till någon annan, det är detta som kallas arv. Historiskt har arvet förändrats och fungerat på olika sätt på olika platser i olika tider. I vissa samhällen var det släkt som arvet gick till, oavsett hur avlägsen släkten var. Det fanns inget som hette testamente. I andra kulturer har arvet enbart förts vidare genom ett testamente och släkten ärvde inget om det inte stod i testamentet. I Sverige så fördelas arvet utefter Ärvdabalken och efter ett testamente om ett sådant finns. Barn till den avlidne kan dock inte ställas helt arvlösa till följd av ett testamente, även om arvet kan förminskas väsentligt.

Professionell hjälp

Rent praktiskt är det mycket att göra vid en anhörigs död. Det kan kännas övermäktigt att ställas inför något så basalt som arvet när sin nära släkting gått ur tiden. Det rekommenderas därför starkt att vända sig till en advokat eller jurist vid eventuella spörsmål angående arv, speciellt om det uppstår tvister eller oenigheter mellan arvtagare. Anlitar man hjälp så får man stöd genom hela processen, vilket av många anses väldigt skönt i det som ofta är en svår tid.

Praktiskt

Det första som bör göras är att de olika dödsbodelägarna kommer överens om ett ombud så att ni kan ta er vidare. Förhoppningsvis kommer ni bra överens och slipper oklarheter, det är främst sådana saker som gör att processen drar ut på tiden. Andra saker att ta i beaktning är testamentet, äktenskapsförordet och förteckningen över dödsbodelägarna som den bortgångna lämnat efter sig. Lagen kring arv är relativt bestämd och tydlig, trots detta är det inte ovanligt att tvistemål tas upp i rätten. Förhoppningsvis slipper ni naturligtvis detta. Det finns många bra tips kring arv och testamente, här är en artikel med fler riktigt bra råd.

Om psykisk ohälsa

Varför mår vi unga så satans dåligt? Det känns som vi försöker skylla vårt dåliga mående på allt: Sociala medier, högre krav i skolan, dåliga ideal, att det är fint att “bränna ut sig”. Jag tror tyvärr att många av dessa faktorer tillsammans bidrar till ångest och depression.

Tyvärr så finns det en gammal bild av psykisk ohälsa – att man har självskadebeteende, ätstörningar eller självmordstankar. Det finns absolut, men det är inte så för alla. Många döljer sina riktiga känslor väldigt väl. Därför är det viktigt att prata om det tror jag. Jag hedrar Therese Lindgren för det arbete hon gör exempelvis, men också aldrig ensam som är en organisation som belyser ämnet. Vi måste normalisera för att skydda oss från psykisk ohälsa, hålla varandra bakom ryggen och hjälpa varandra.

Känner du någon som mår dåligt så är det bästa du kan göra att bara lyssna och finnas där för hen. Tveka inte på om du ska höra av dig eller prata om det. Det är viktigt att veta att det finns någon där för en.

aldrig ensam